Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// 100% betrouwbaar

Electronisch verzegelen van documenten

Dat kan met eWaarmerk!

Informatie wordt steeds meer digitaal uitgewisseld. Digitale informatie is eenvoudig te wijzigen en te manipuleren. Dit is vaak niet zichtbaar. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn.

Met de  eWaarmerk tool kan dit veilig en is 100% betrouwbaar.
// een kant en klaar product

Wat is eWaarmerk?

eWaarmerk is een kant en klaar product en voorziet digitale informatie van een gekwalificeerd elektronisch waarmerk. Zo kan ten allen tijde worden vastgesteld vanuit welke organisatie de informatie afkomstig is en of de informatie niet tussentijds is aangepast.

Wilt u er dus zeker van zijn dat uw informatie  niet gemanipuleerd kan worden? Pas dan het eWaarmerk toe.

Wat doet eWaarmerk?

Wij voorzien een document van een unieke digitale vingerafdruk. De inhoud van het document blijft bij de eigenaar zelf. Dit eWaarmerk kan niet gewijzigd of gemanipuleerd worden en is nooit herleidbaar tot het document.

Met deze technologie kunnen we ook eenvoudig de “natte handtekening” vervangen (ook voor meerdere personen). U heeft geen dure PKI-certificaten nodig.

De ontvanger kan altijd controleren of het een document met eWaarmerk is. Dit betekent dat het document gelijk is aan het origineel. Daarmee is ook duidelijk uit welke organisatie het document afkomstig is.

eWaarmerk document met waarmerk

Wat bieden wij?

Verschillende organisaties werken al met een elektronische handtekening. Een elektronische handtekening verwijst altijd naar een persoon. Soms is het echter voldoende om een verklaring namens een organisatie te krijgen. In de papieren wereld was dat lastig, omdat organisaties nu eenmaal geen handtekeningen kunnen zetten. In het digitale tijdperk voorzien elektronische zegels in deze behoefte.

Echtheidskenmerk

In geautomatiseerde processen is het nu mogelijk om het procesverloop te controleren en als gevolg daarvan een echtheidskenmerk af te geven uit naam van de organisatie.

Voor welke documenten geschikt: Denk aan elektronisch uittreksel uit formele registers zoals uittreksel van de Kamer van Koophandel of een uittreksel uit het diplomaregister van DUO.

Dat zijn documenten die de aanvrager online kan opvragen, die automatisch worden gegenereerd en automatisch worden voorzien van een echtheidskenmerk zodat derden kunnen vertrouwen op de inhoud.

Dat echtheidskenmerk biedt zekerheid over de afkomst (namelijk de uitgevende organisatie) en de inhoud van het document. De ontvanger kan dat document vervolgens gebruiken in formele processen bij andere organisaties.

 

Zegel / (e)Waarmerk

Het zegel is een nieuw juridisch begrip sinds de eIDAS-verordening: het is een juridisch middel dat wij in Nederland nog niet hadden. De essentie is dat aangetoond kan worden dat een document daadwerkelijk met die inhoud door een organisatie is afgegeven.

De definitie uit de eIDAS-verordening is ‘gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die worden gebruikt om de oorsprong en integriteit daarvan te waarborgen’. 

Net als bij de ondertekening gaat het om elektronische gegevens en net als bij de handtekening kan het zegel ook alleen op elektronische gegevens worden toegepast.


Zegel bindt organisatie

Het verschil met een ondertekening is dat er geen persoon gebonden wordt, maar een organisatie. Een ondertekenaar is gedefinieerd als een natuurlijke persoon en kan dus geen organisatie zijn: een rechtspersoon kan dus ook geen elektronische handtekening zetten. Daar biedt het zegel een oplossing voor.

Juridische waarde: bewijswaarde

De juridische waarde van een zegel zit in de bewijswaarde. Een organisatie die uittreksels of certificaten uitgeeft doet dat zodat de ontvanger daarmee bij een derde organisatie kan aankloppen, waarbij die derde het document kan vertrouwen.

 Neem het uittreksel uit het geboorteregister dat een kandidaat nodig heeft om het rijexamen aan te vragen. Als dat uittreksel elektronisch wordt verstrekt, moet er geen twijfel kunnen bestaan over de echtheid, in termen van inhoud en afkomst.

De voordelen op een rij

Unieke digitale vinger afdruk

Documenten blijven in eigen beheer

100% betrouwbaar

Gekwalificeerd elektronisch zegel
(cfm eIDAS)

Operationeel in 1 dag

Digitaal Duurzaam
(permanent toegakelijk)

Met eWaarmerk als module voldoen aan de Woo

Voor overheidsorganisaties is het een grote uitdaging om te voldoen aan de Woo.
Vraagt u zich ook af hoe u gaat voldoen en hoe de Woo tevens kan bijdragen aan efficiency, kwaliteit en duidelijkheid?

We hebben in nauwe samenwerking met een aantal overheidsorganisaties een oplossing ontwikkeld die volledige ondersteuning biedt voor het voldoen aan de Woo.

Het eData Portaal bestaat uit volledig geïntegreerde modules die ook los te gebruiken zijn.eWaarmerken als moduleDeze module zorgt ervoor dat alle actieve en passieve te publiceren informatie voorzien wordt van een wettelijk geaccepteerd eWaarmerk. Iedereen die de informatie of het document opent ziet dan direct dat het afkomstig is van uw organisatie en dat het niet is aangepast (authentiek en integer). Op deze wijze voorkomt u manipulatie en desinformatie.

ePublicatie het eData Portaal

Brochure eData Portaal

Het eData Portaal biedt volledige ondersteuning voor het voldoen aan de Woo. Hiervoor hebben we een aantal modules ontwikkeld die we in deze brochure beschrijven.

Wilt u meer weten over onze direct inzetbare producten of wilt u meteen een product aanvragen?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina.

tuv-logo

eSpecialisten is ISO 27001 gecertificeerd!

Wij zijn trots te laten weten dat wij ons voortaan ISO-27001 gecertificeerd mogen noemen. Dit houdt in dat wij voldoen aan de criteria die de norm stelt op het gebied van informatiebeveiliging.

Sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving AVG staat cybersecurity in het middelpunt van belangstelling. Informatieveiligheid is dan ook een hot issue.  

Wij hebben veel te maken met gevoelige klantgegevens. Een data-lek kan grote gevolgen hebben uit  het oogpunt van concurrentie of omdat de informatie persoonsgegevens bevat.

Door een afhankelijke beoordelaar is vastgesteld dat wij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie en gevoelige klant-data is bij ons dus aantoonbaar goed geborgd!