Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Hoe duurzaam is uw organisatie?

Digitaal werken?
Digitaal duurzaam!

Onze samenleving wordt steeds digitaler – net als de manier waarop we informatie creeren, opslaan, ontsluiten en delen met elkaar.
Digitale informatie is echter vluchtig en eenvoudig te wijzigen (manipuleren) zonder dat de ontvanger hiervan op de hoogte is.


Digitale betrouwbaarheid en digitale duurzaamheid zijn dan ook cruciaal!

Digitale duurzaamheid gaat niet alleen over opslag en beheer, maar juist ook over het permanent blijvend ontsluiten, waarbij vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag geborgd zijn.

Hoe duurzaam is uw (digitale) informatie?

Overheden gaan steeds meer digitaal werken. Het belang van digitale duurzaamheid neemt daarmee in een snel tempo toe. 

De centrale vraag bij digitale duurzaamheid is: hoe kunnen overheidsorganisaties eenmaal opgeslagen informatie zo bewaren en beheren dat deze informatie in de tijd gezien beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en bruikbaar blijft? 

De uitdagingen rondom digitale duurzaamheid ontstaan doordat apparatuur, programmatuur, bestandsformaten en opslagmedia die gebruikt worden bij het opslaan en lezen van informatie in de loop van de tijd veranderen of zelfs verdwijnen.


Wat kunt u doen?

Om digitale duurzaamheid voor uw organisatie te realiseren kunt u de stappen doorlopen die in de afbeelding zijn opgenomen.

Hieronder is op globaal niveau een toelichting opgenomen voor het stappenplan.

Voor het volledige, gedetailleerde digitale stappenplan kunt u contact met ons opnemen via de button hieronder.

// Hoe duurzaam is uw organisatie

Wij staan klaar om u te helpen bij onderstaande stappen

Toewerken naar de inzet van een eDepot

Als u uw informatiehuishouding op orde heeft wilt u er natuurlijk ook van verzekerd zijn dat uw informatie en archieven duurzaam en toegankelijk opgeslagen wordt. In dat geval is de inzet van een e-Depot – een duurzaam digitaal depot – een prima oplossing. Het opzetten van of aansluiten op een e-Depot vereist een zorgvuldige aanpak.

Opstellen van beleid

De weg naar digitale duurzaamheid start met het vaststellen van beleid binnen uw organisatie. Met een aantal sleutelspelers kunt u digitale duurzaamheid opnemen in uw informatiebeleidsplan. Hierbij moet o.a. rekening worden gehouden met wet- en regelgeving, uw visie, waar staat u nu op het gebied van digitalisering en duurzaamheid?, hoe ziet uw ICT architectuur eruit, met welke risico's moet rekening gehouden worden, welke migratie, conversie, emulatie strategie gaat u kiezen (of een combinatie), Welke bestandsformaten gaat u hanteren nu en in de toekomst?

Vervanging regelen

Door een traject rondom vervanging te starten zorgt u ervoor dat u binnen de geldende wet- en regelgeving volledig digitaal kunt gaan werken. Organisatorische en technische maatregelen zorgen ervoor dat de bewijskracht van analoge informatie en documentatie volledig overgaat naar digitaal. U bent er dan altijd zeker van dat uw informatie authentiek, integer, betrouwbaar en toegankelijk is.

Opstellen van een preservatieplan

Als u digitale duurzaamheid in uw informatie beleidsplan heeft verankerd is het zaak om een preservatieplan op te stellen. Het preservatieplan omvat alle benodigde organisatorische en technische maatregelen die erop gericht zijn om uw informatie toekomstbestendig te maken. Het preservatieplan bevat tevens een actieplan, waarbij voor alle benodigde maatregelen is vastgelegd wie ervoor verantwoordelijk is, wat er moet gebeuren en wanneer dit moet gebeuren.

// Advies nodig over de Digitale Duurzaamheid binnen uw organisatie?

Onze specialisten staan voor u klaar!

We hebben ruime kennis op dit vakgebied en een volledig uitgewerkte aanpak beschikbaar die u kunt gebruiken om uw eigen plan op te stellen.  Interesse? Neem dan even contact met ons.