Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws Ontwikkeling
especialisten-introduceert-de-eburgerpas

Iedere gemeente heeft regelingen en voorzieningen voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld: Een kledingbeurs voor minima, registratie voor gebruik voedselbank, korting op sportfaciliteiten, reguleren van het vuilophaalproces etc. 

Het proces om deze beschikbaar te stellen, er gebruik van te maken en het vervolgens administratief te verwerken is in veel gevallen arbeidsintensief en omslachtig. Gemeenten moeten handmatig rechten en verplichtingen registreren, het gebruik bijhouden en controleren en het geheel administratief verwerken (facturering, betaling en verantwoording). Burgers moeten vouchers, munten en of een pas ophalen om gebruik te maken van hun rechten. Aanbieders moeten een eigen administratie bijhouden, factureren, wachten op betalingen en dit vervolgens weer controleren. Met de introductie van de eBurgerpas is dat verleden tijd!

Met de eBurgerpas is de dienstverlening klantgerichter, veiliger,
gemakkelijker, sneller en tegen lagere kosten voor alle betrokkenen!