Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Tevreden klanten

Meerdere klanten zijn al live met eWaarmerk. Zij werken 100% betrouwbaar en volledig digitaal door informatie digitaal te ondertekenen en te waarmerken.

Sluit ook aan bij de tevreden gebruikers van onze oplossingen.

Gemeente Nederweert

De gemeente Nederweert heeft in 2018 een uitgebreide pilot gedaan met de inzet van eWaarmerk. Daarbij is een koppeling gerealiseerd tussen het zaaksysteem van Decos Join en eWaarmerk. Op basis van de ervaringen gaat de gemeente Nederweert eWaarmerk in productie nemen voor alle uitgaande stukken.

eWaarmerk is in combinatie met Decos Join ingezet voor meervoudige aanbestedingen (> € 40.000). Onderstaande documenttypes zijn daarna van eWaarmerk voorzien:


Gemeente Hengelo

In oktober 2018 is Gemeente Hengelo (Overijssel) live gegaan met de Blockchain oplossing eWaarmerk! Hengelo eWaarmerkt haar Raadsbesluiten, zodat iedereen kan controleren of de informatie daadwerkelijk afkomstig is van de gemeente en de inhoud conform het origineel en niet aangepast is.

In de nabije toekomst wil de Gemeente Hengelo alle zaken en documenten van burgers en bedrijven ontsluiten via MijnHengelo. Door alle documenten te voorzien van eWaarmerk kan er nooit een discussie ontstaan over authenticiteit en integriteit van de informatie.

Raadsbesluiten kunnen buiten de context van de bestuursagenda van de Gemeente Hengelo door iedereen die toegang heeft te allen tijde gecontroleerd worden op afkomst, authenticiteit en het moment van registeren. Hierdoor neemt het vertrouwen van de ontvanger van digitale informatie toe. Op de website van de gemeente Hengelo (www.hengelo.nl/controleeruwdocument) kan de echtheid gecontroleerd worden: is de informatie afkomstig van de gemeente en komt deze overeen met het origineel.

Gemeente Hengelo maakt gebruik van het zaaksysteem van Perfectview. De definitieve versie van het raadsbesluit (in PDF formaat) wordt voorzien van een digitaal visueel eWaarmerk. Daarbij wordt de hash geregistreerd in de Blockchain. Alle informatie die is voorzien van eWaarmerk kan worden gevalideerd via de website van de Gemeente Hengelo.

Commissie Bodemdaling

De Commissie Bodemdaling wil haar documenten en dossiers op zodanige wijze vastleggen dat de definitieve inhoud, vorm, structuur en samenhang onomstotelijk vaststaan en dat dit voor alle belanghebbenden eenvoudig te verifiëren is. Na afstemming met de provinciaal archivaris heeft de Commissie geoordeeld dat het opslaan van documenten in PDF/a formaat niet volstaat. Met de inzet van eWaarmerk lukt dit wel.

De Commissie Bodemdaling zet eWaarmerk in voor onderstaande digitale informatie:

Net als veel andere organisaties is bij de Commissie Bodemdaling sprake van een hybride situatie: een deel van de informatie staat op papier en een snel in omvang toenemend ander deel is digitaal. Onder meer om redenen van toegankelijkheid en duurzaamheid wil de Commissie toe naar een volledige digitale informatiehuishouding en digitale werkwijze.

Het werken met digitale documenten en dossiers heeft vele voordelen. Een nadeel is echter dat digitale informatie vluchtig is en eenvoudig verloren kan gaan. Daarnaast is digitale informatie ook gemakkelijk te wijzigen zonder dat dit duidelijk is voor de gebruiker. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar. Aangezien de informatie via vele kanalen en hulpmiddelen verspreid en geraadpleegd wordt kunnen de gevolgen verstrekkend zijn als blijkt dat op basis van gemanipuleerde informatie besluiten zijn genomen.

Door eWaarmerk in te zetten wordt alle informatie op een zodanige manier gewaarmerkt dat alle belanghebbenden met 100% zekerheid eenvoudig kunnen vaststellen (valideren) dat de digitale informatie betrouwbaar is.

Wilt u meer informatie of weten hoe eenvoudig eWaarmerk ingezet kan worden bij uw organisatie? Laat het ons dan even weten via de contact pagina.